Oppmerksomhet! Vi bruker cookies (fast informasjonskapsler) på vår nettside til lagring av ditt valg om akseptering av forumregler, slik at du kan bruke siden mer effektivt. Cookies vil ikke deles med tredjepart og er knyttet til din nettleser. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies. Les mer om cookies her.

Om foreningen

Endometrioseforeningen er en landsdekkende forening som ble stiftet 09.04.97.  Vår målsetning er:

 • være en støtteorganisasjon for kvinner med endometriose og adenomyose
 • gi medlemmene våre informasjon og støtte både direkte, på våre hjemmesider og gjennom vårt medlemsblad «Endometriosebladet» (to utgivelser i året)
 • arrangerer to fagmøter i året
 • bidra til folkeopplysning om endometriose og adenomyose
 • bidra til å opplyse helsepersonell slik at kvinner med endometriose og adenomyose blir tatt på alvor og får behandling/diagnose på et tidligere tidspunkt
 • påvirke offentlige myndigheter til å bidra til mer kunnskap om disse sykdommene både hos befolkningen flest og blant helsepersonell
 • påvirke offentlige myndigheter til å satse på nasjonale retningslinjer for utredning og behandling for å utjevne regionale forskjeller, og til å bedre behandlingstilbudet
 • påvirke offentlige myndigheter til å satse på mer forskning, slik at behandlingstilbudet bedres
 • jobbe aktivt for å få til et godt samspill mellom fagpersoner og pasienter
 • informere om sykdommen i media
 • jobbe for et sentralisert behandlingstilbud, slik at avansert kirurgi blir utført der hvor man har kompetanse
 • jobbe for å få endometriose anerkjent som kronisk sykdom innen trygdeetaten, slik at de som er hardest rammet, møter forståelse om de trenger hel eller delvis uføretrygd
 • samarbeide med andre organisasjoner relatert til kvinnesykdommer
Vi er i dag 6 personer i styret, alle med diagnosen endometriose eller adenomyose. Vi har vært gjennom flere forskjellige behandlinger uten å bli kvitt sykdommen. Dette gjenspeiler det dårlige behandlingstilbudet som foreligger pr. i dag.

Copyright © 2016 Endometriose. All Rights Reserved. bilde av datasentral sin logo